close
تبلیغات در اینترنت
رشد ذهني نوزاد تا شش هفتگي
دوشنبه 01 بهمن 1397
توضيحات بنر تبليغاتينویسنده : سهیل |

رشد ذهني نوزاد تا شش هفتگي

كودك از بدو تولد شروع به فهميدن مي كند . روز اول گوش مي كند روز سوم وقتي كه با او صحبت مي كنيد گوش مي دهد و واكنش نشان مي دهد. روز نهم چشمانش به سمت صدا حركت مي كند.روز چهاردهم مادر خود را مي شناسد.روز هيجدهم صدا در مي آورد و روز بيست وچهارم با شنيدن صداي مادر دهان خود را تغيير شكل مي دهد.براي پرورش رشد ذهني كودك در اين مرحله به نكات ذيل توجه داشته باشيد :

كودك از فاصله 25 سانتي متري قادر به ديدن اشياء رنگي مي باشد .بنابراين اشياء رنگي يا انگشتان خود را درهمين فاصله براي او تكان دهيد .
سعي كنيد كودك تمام علايم و حركات را ببيند .
حواس كودك را تحريك كنيد .
با كودك صحبت كنيد و براي او آواز بخوانيد .

تقويت رشد ذهني كودك در 4 هفتگي :

در اين هفته كودك حركات صحبت كردن را مي فهمد و دهانش را به تقليد از صداي مادر باز و بسته مي كند . عكس العمل او با توجه به آهنگ صداي مادر متفاوت است اگر با آرامش با او صحبت كنيد ساكت مي شود و اگر با خشونت با او صحبت كنيد دچار اضطراب مي شود .براي تقويت رشد ذهني كودك دراين مرحله به نكات ذيل توجه داشته باشيد :

با صداي موزون و آهنگين با كودك صحبت كنيد .
براي او لالايي بخوانيد .
او را در آغوش بگيريد و آرام تكان دهيد .
رشد ذهني كودك در شش هفتگي :

در اين مرحله وقتي با او صحبت مي كنيد لبخند مي زند و صداهاي كوتاه و حلقي از خود در مي آورد و سرش راتكان مي دهد .براي تقويت حافظه او به نكات ذيل توجه داشته باشيد :

براي جلب توجه كودك اسباب بازي را به حوزه ديد او نزديك و دور كنيد .
هنگام در آغوش گرفتن كودك چهره خندان وشاداب خود را حفظ كنيد .
تماس چشمي خود را با كودك حفظ كنيد .
از جهات مختلف با او صحبت كنيد تا صداها را از جهات مختلف بشنود .
رشد ذهني كودك از 8 هفتگي تا16 هفتگي :

دراين مرحله كودك به اشيا مختلف خيره مي شود وبا نگاه كردن در جهت صداها و حركات به محيط اطراف خود توجه نشان مي دهد . براي تقويت حافظه كودك به نكات ذيل توجه داشته باشيد :

با گذاشتن بالش در پشت كودك او را به حالت نيمه نشسته قرار دهيد تا بتواند به اطراف خود بهتر توجه كند.
در اطراف كودك اسباب بازي هاي كوچك و متنوع با رنگهاي روشن قرار دهيد .
شعرهاي كودكانه براي او بخوانيد .
دستهايش را به او نشان دهيد .
رشد ذهني كودك در 12 هفتگي :

دراين مرحله وقتي با او صحبت مي كنيد خوشحالي و هيجان خود را با لبخند زدن و جيغ زدن وتكان دادن بدن و سر خود ابراز مي كند.براي تقويت حافظه كودك به نكات ذيل توجه كنيد :

شادي خود را به او نشان دهيد .
اسباب بازيهاي كوچك با وزنهاي مختلف و جنسهاي مختلف را براي تمرين گرفتن و لمس كردن به او بدهيد .
شعرهاي كودكانه را با زبان كودكانه براي او بخوانيد .
از بازيهاي جسماني ساده مانند تكانهاي ملايم ، خم كردن زانو و كشيدن آرام دستهاي او استفاده كنيد.
رشد ذهني كودك در 16 هفتگي :

دراين مرحله كودك اشيا و مكانهاي آشنا را مي شناسد و كارهاي هميشگي را درك مي كند . او با ديدن سينه مادر و يا بطري شير هيجان زده مي شود و به اسباب بازيهاي جديد ، افراد جديد و حسهاي جديد علاقمند مي شود.براي تقويت حافظه كودك به نكات ذيل توجه كنيد :

حس كنجكاوي او را ارضاء كنيد .
براي تقويت حس كنجكاوي و تقويت احساس او درباره آنچه كه او مي بيند و احساس مي كند، صحبت كنيد .
از اسباب بازيهاي متنوع با شكلها و جنسهاي مختلف استفاده كرده در اختيار او قرار دهيد، زيرا اسباب بازيها مسايل مختلفي را به كودك مي آموزد .
بهتر است اسباب بازيها صدادار باشد .
رشد ذهني كودك در 20 هفتگي:

در اين مرحله از رشد ذهني ، كودك ، بازي كردن از جمله آب بازي در حمام را دوست دارد .هنگام نگاه كردن در آينه لبخند مي زند و سر را بطرف صدا مي گرداند و اشياء را نوازش مي كند ، دست و پاهايش را براي جلب توجه تكان مي دهد.راههاي كمك به تقويت رشد ذهني كودك :

براي اينكه كودك بياموزد كه به خواستهايش پاسخ داده مي شود ، هنگاميكه سعي مي كند، توجهتان را جلب كند ، با ايجاد صدا و ارتباط چشمي و حركت كردن بطرف او پاسخ دهيد .
افراد غريبه را به كودك معرفي كنيد.
او را هميشه به اسم صدا كنيد .
با او بازي كنيد .
همرا با كودك بخنديد .
كودك از بازيهايي مانند دالي كردن لذت مي برد .
رشد ذهني كودك در 24 هفتگي :

در اين مرحله از رشد ذهني ، كودك باشنيدن صداي پا هيجان زده مي شود ، با تصوير خود در آينه صحبت مي كند و با دهانش حباب توليد مي كند ، از ديدن غريبه ها خجالت مي كشد و گاهي از خود ترس نشان مي دهد و از مزه بعضي غذاها بدش مي آيد .راههاي كمك به تقويت رشد ذهني كودك :

كودك در اين مرحله براي اينكه بغلش كنيد دستهايش را بطرف شما دراز مي كند ، با آغوش باز به سوي او برويد و اسم او را صدا بزنيد و نشان دهيد كه داريد بطرفش مي آييد .
بازيهاي بده بستاني انجام دهيد از قبيل دادن اشيا به كودك و پس گرفتن آن
در كارهاي مختلف در جهت كمك به اراده ايجاد و تغيير اشيا مانندهل دادن توپ (و آموزش اينكه توپ مي غلتد ) با كودك همكاري كنيد .
رفتارهايي را كه براي جلب توجه انجام مي دهد با پاسخ دادن تقويت كنيد .
رشد ذهني كودك در 28 هفتگي :

در اين مرحله او مي تواند شروع به مكالمه كند و نام خود را مي داند ، در مورد خوردن غذا استقلال نشان مي دهد . كودك در اين مرحله هر كاري را مي بيند منتظر تكرار آن مي ماند و شروع به تقليد كارهاي ساده مي كند .راههاي كمك به تقويت رشد ذهني كودك :

غذاهايي را كه كودك مي تواند با انگشت بخورد آماده كنيد با اين روش كودك به غذا خوردن مستقل تشويق مي شود .
آينه را مقابل صورت كودك نگاه داريد و اسم او را صدا بزنيد تا تصوري از خود داشته باشد .
حس خود آگاهي كودك را تقويت كنيد .
نام او را بلند صدا بزنيد .
رشد ذهني كودك در 32 هفتگي :

دراين مرحله كودك اراده و تصميم خود را بروز مي دهد . به عنوان مثال بطرف اشيايي كه خارج از دسترس است مي رود و شروع به درك كلمات مي كند و مي داند كلمه نه يعني چه . كودك علاقه زيادي به بازي با اسباب بازيهايش دارد و بر روي اسباب بازيهايش تمركز حاصل مي كند و به دنبال اسباب بازي كه انداخته است مي گردد .

راههاي تقويت رشد ذهني كودك :

كودك به آب بازي علاقه زيادي دارد. ظرفي را به كودك بدهيد كه در آن آب بريزد و خالي كند.
براي تقويت حس استقلال در كودك اجازه بدهيد كه كودك خودش غذا بخورد .
اسباب بازيهاي كودك را كمي دور از دسترس قرار دهيد و هر زمان آنها را خواست در اختيارش بگذاريد .
رشد ذهني كودك در 36هفتگي :

در اين مرحله وقتي صدايش مي زنيد رويش را برمي گرداند و دستهايش را براي شستن دراز مي كند تا شسته شود ولي از ليف حمام دلخور است . بازيها و شعرهاي آشنا را مي شناسد. كودك در قسمتهاي مناسب مي خندد و قادر به پيش بيني حركات است .راههاي تقويت رشد ذهني كودك در اين مرحله:

براي كودك مفهوم زندگي ، كارهاي روزمره را با تاكيد به كودك يادآوري كنيد مثلا الان وقت غذا خوردن است ، الان وقت خواب است .
اسباب بازيهاي صدادار تهيه كنيد و با وسايل بي خطر منزل اجازه دهيد كه كودك بازي كند .
كارهاي روزمره را به دقت براي كودك شرح دهيد.
رشد ذهني كودك در40 هفتگي :

كودك در حال آشنا شدن با كارهاي روزمره است.مثلا پاهايش را براي پوشيدن جوراب جلو مي آورد، باي باي مي كند .اگر بپرسيد بابا كجاست ؟ به دنبال پدرش مي گردد . بعضي اشعار كودكانه را مي شناسد و حالا او ميداند كه عروسك چيست و آنرا نوازش مي كند. راههاي تقويت حافظه كودك :

اسباب بازيهاي صدادار مانند جغجغه در اختيار او بگذاريد.
يك عروسك نرم در اختيار او قرار دهيد و نحوه پوشاندن و درآوردن لباس را به او نشان دهيد .
بازيهاي انداختن و برداشتن اشيا، قايم باشك بازي با اسباب بازي ( براي تقويت حافظه او) و دالي بازي را انجام دهيد .
گذاشتن اشيا را در داخل ظروف و خارج كردن آنرا به كودك نشان دهيد .
رشدذهني كودك در44 هفتگي :

كودك در اين مرحله شكلهاي كتاب را نشان مي دهد ولي روي آنها زياد تمركز نمي كند . اسباب بازيهاي خود را دايم پرت مي كند و به دنبال آنها مي گردد . با اين روش مفهوم داخل و خارج و اينجا و آنجا را مي فهمد .راههاي كمك به تقويت حافظه كودك :

كتابهاي مختلف رابراي كودك بخوانيد .
ميزان تمركز كودك را با قصه گويي در مورد شيئي كه به آن نگاه مي كند افزايش دهيد .
بازي دس دسي را انجام دهيد و دست زدن را به كودك ياد بدهيد .
رابطه علت و معلول را به اونشان بدهيد مثلا ستوني از مكعبها را واژگون كنيد وبگوييد همشون مي افتند .
دست كودك را بگيريد و به اشكال كتاب اشاره كنيد و نام آنها را تكرار كنيد.
رشدذهني كودك در 48 هفتگي :

كودك علاقه شديدي به كتابها و اشكال موجود در كتاب دارد و دوست دارد كه به شكلهاي موجود در كتابها اشاره شود . كودك نام خود را تكرار مي كند او علاقه شديدي به شوخي كردن دارد و به خاطر خنده حاضر است تكرار حقه هايي كه شما را مي خنداند انجام دهد و قادر است با تكان دادن سر ، نه بگويد.راههاي كمك به تقويت رشد ذهني كودك :

كارهاي كه كودك قادر به تقليد آنها است انجام دهيد.
نام اشياء و قسمتهاي بدن كودك را تكرار كنيد .
براي ارتباط كودك با دنياي خودش كارهاي روزمره را تكرار كنيد .
داستانهاي مختلف براي كودك بگوييد .
رشد ذهني كودك در يك سالگي :

كودك مي تواند احساسات خود را به نمايش بگذارد و بوسيدن را خوب درك مي كند . او مي تواند اسباب بازي خود را بلند كند و به مادر بدهد . او مي تواند دو يا سه كلمه با معني به زبان بياورد و ممكن است شكلي را دركتاب بشناسد و به آن اشاره كند . او شروع به فهم پرسشهاي ساده مي كند.راههاي تقويت حافظه كودك :

براي تحريك قوه تخيل كودك براي او داستانهاي كوتاه بخوانيد .
ابرازمحبت او را با نوازش كردن عروسك ، و يا در آغوش گرفتن يا با بوسيدن تقويت كنيد.
داستانهاي مربوط به حيوانات و بچه هاي آنها براي كودك لذت بخش است .
كمك كنيد تا با صداي جانوران آشنا شود.
رشد ذهني كودك در 21ماهگي :

كودك قادر است كه درخواست غذا ، نوشيدني ، اسباب بازي و رفتن به دستشويي را بكند و كارهاي ساده را مي تواند انجام دهد وكم كم قادر به درك درخواستهاي پيچيده مي باشد گاهي براي جلب توجه دست مادر را مي گيرد.راههاي تقويت حافظه كودك :

خصوصيات هرچيزي رابراي او شرح دهيد .مثلا پتو نرم است ، پرنده پرواز مي كند .
با رنگهاي اشياء او را آشنا سازيد .
اعداد را با انگشتان خود به او نشان دهيد و سپس از انگشتان كودك استفاده كنيد .
كلمات متضاد مثل زبر و نرم ، گرم و سرد را به او بياموزيم .
خواص اشيا را به كودك بگوييم مثلا اگر شيئي سفت است به او بگو ييم اين اسباب بازي سفت است .
رشد ذهني كودك در دو سالگي :

كودك بسياري از نامها و اشيا را در ذهن خود جاي داده و در حال سرعت بخشيدن به افزايش اطلاعات خود مي باشد . او مي تواند خصوصيات اشيا آشنا را شرح دهد . فرمانهاي پيچيده را اجرا مي كند او قادر به پيدا كردن اشيايي است كه قبلا با آن بازي مي كرده . او هم صحبت مي كند و هم پرسش مي كند .راههاي تقويت حافظه كودك :

راههاي استفاده از ابزارهاي ساده مثل بيلچه را به اونشان دهيد .
با قرار دادن مداد، دفتر و لوازم نقاشي به كودك او را در كشيدن نقاشي تشويق كنيد.
داستانهاي طولاني تر و قصه هاي خيالي براي كودك بخوانيد.
علاقه كودك را به موسيقي و نوارهاي قصه هاي كودكانه و نوارهاي موسيقي وقصه تقويت كنيد .
هوش سه بعدي كودك را با تهيه اسباب بازي يا جعبه هايي كه شكلهاي مختلف در شكافهاي مخصوص آن جعبه قرار مي گيرد تقويت كنيد .
رشد ذهني كودك در 15ماهگي :

دراين مرحله از رشد ذهني كودك قادر است كه اجزاي بدن خود و اشيا داخل كتاب را بشناسد و صداي حيوانات را در بياورد . قادر به حمل اشيا ساده است و مي تواند لباسهايش را درآورد.راههاي تقويت حافظه كودك :

او را تشويق كنيد تا در انجام دادن كارهاي ساده و كوچك روزانه مثل مرتب كردن و گذاشتن وسايل در جايشان به شما كمك كند .
براي ساختن جمله هاي ساده به كودك كمك كنيد.
آشنا كردن كودك بامفهوم مالكيت مثل اين ماشين مال منه ، اون توپ تويه
احساس موفقيت را در كودك تقويت كنيد .
احساس غرور را در كودك تقويت كنيد .
رشد ذهني كودك در18 ماهگي :

در اين مرحله از رشد ذهني اگر نام اشياء را ببريم كودك به آنها اشاره مي كند و تلاش مي كند كه كارهاي ساده روزمره را انجام دهد . و از كارهاي بزرگتر تقليد كند .راههاي تقويت قوه ذهني كودك :

رشد زباني كودك به حافظه و ادراك كودك بستگي دارد . مي‌توانيم از طريق تكرار يادگيري كودك را تشويق كنيم .
با كودك زياد صحبت كنيم .
ضماير ملكي را به كودك بياموزيم مثل دستمو بگير ، دستتو بده .

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0


نمایش این کد فقط در ادامه مطلب
برچسب ها : رشد ذهني نوزاد تا شش هفتگي ,

تاریخ : پنجشنبه 23 شهريور 1391 | نظرات () بازدید : 59


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی


▂ ▃ ▅ ▆ تقویت هوش نوزادان ▆ ▅ ▃ ▂
firefox
opera
google chrome
safari